Devítiměsíční program

  • vstupní konzultace

  • analýza stávajících stravovacích návyků dle vašeho třídenního záznamu

  • předání výživového programu

  • osobní konzultace

  • komplexní diagnostika InBody 230

  • v průběhu celého programu poradenství ve formě e-mailů

Během  programu klient absolvuje  vstupní konzultaci,  na které mu budou předány materiály pro třídenní záznam stravování, pitného režimu a pohybových aktivit. Vyplněné materiály může klient předat osobně nebo zaslat emailem.

Na další osobní schůzce obdrží vypracovanou podrobnou analýzu dosavadních stravovacích návyků a výživový program.

Program obsahuje 9 kontrolních konzultací, při kterých klient absolvuje přeměření a porovnání výsledků jeho snažení na přístroji InBody 230.

Součástí programu je také sepsání všech doporučení a zhodnocení aktuálních stravovacích návyků klienta a zhodnocení jeho výsledků.

Klientům doporučujeme po domluvě využití spolupráce s našimi fitness trenéry.

Kontrolní konzultace probíhají po 4 týdnech.

cena 7990,- Kč