Nabídka výživových programů

Všechny programy začínají vstupní konzultací, která obsahuje

  • základní informace a pokyny o průběhu spolupráce

  • vyplnění vstupního dotazníku

Dotazník je zaměřený na váš současný způsob života, stravovací návyky, pitný režim, pohybovou aktivitu, zdravotní stav a v neposlední řadě na váš osobní cíl.

  • komplexní diagnostika těla pomocí InBody 230

Součástí je interpretace komplexní diagnostiky vašeho těla přístrojem InBody 230.

Doba trvání cca 90 min.