Naše první setkání s výherkyní seriálu

01.06.2015 14:30

Andrejka na našem prvním setkání absolvovala přeměření na přístroji InBody230.


Její aktuální hmotnost je 84,2kg (179cm)

Množství kosterního svalstva: 33,2kg

Množství tuku v těle: 24,6kg

% tuku v těle: 29,2%

(neuspokojivé až špatné % v závislosti
na věku)

Bazální metabolismus: 1657kcal

Z měření je patrné doporučení shodit alespoň -6,8kg
tuku, čehož docílíme nastavením jídelníčku na 1700kcal. Andrea bude mít díky
jídelníčku pokrytý bazální metabolismus a pravidelná sportovní aktivita nám zaručí spalování tuků.

Uvidíme, jak se jí bude dařit připravovat si jídla a
navštěvovat posilovnu 3x týdně.